CENNÍK

relaxgym fitness centrum

NAŠE CENY

Typ Dospelý Študent a Senior Cena v čase od 10:00 do 14:00 (všetci)
Jednorázový vstup 5,00 € 4,00 € 3,00 €
Členská karta Kredity Cena za vstup Cena v čase od 10:00 do 14:00
ŠTANDARD od 20 € - 79 € 4,00 € 2,80 €
ZLATÁ od 80 € - 159 € 3,60 € 2,70 €
PLATINOVÁ od 160 € - 249 € 3,20 € 2,60 €
V.I.P. 250 € a viac 2,80 € 2,50 €

* Po nabití kreditu na kartu sa jej status (napr. platinový, ...) nemení, až do opätovného nabitia. Pri opätovnom nabití kreditu sa mení status karty podľa výšky nabitej sumy. Vystavenie prvej čipovej karty je zdarma, pri strate alebo poškodení je cena za vystavenie novej karty 5 Eur.

Typ Mesačná Štvrťročná Polročná Ročná
Permanentka 33,00 € 82,00 € 145,00 € 260,00 €
Permanentka - Študenti, seniori 27,00 € 70,00 € 130,00 € 240,00 €

Na recepcii je možné platiť za všetky služby a produkty (vstupy, doplnky výživy, solárium, ...) aj platobnou kartou, prostredníctvom platobného terminálu.